کاشت

داستان مجموعه
اين مستند در ابتدا به انواع روشهاي استعمار و انواع و دسته بندي جنگها به موازات آن پرداخته و سپس با بررسي نظريه هاي رسانه اي و همچنين نظريه کاشت به نقش رسانه ها در گسترش نفوذ استعمار فرانو اشاره مي کند . در ادامه به روند برنامه ريزي و نظريه پردازي موسسات و انديشکده هاي امريکايي به موازات سرويس هاي جاسوسي براي تاثيرگذاري در روند انتخابات دهم رياست جمهوري مي پردازد
-----------------------
تهيه کننده : سيد مهدي قريشي
کارگردان : دکتر فراهاني
مدير توليد : سيد حامد متبحري
سال توليد : 1388

Yes, your passion, creativity, authenticity, and even inspiration make it stand out https://homework-writer.com/ from the pack.