نشانی از بی نشان ها

داستان مجموعه
اين مستند روايتي است از تشيع و تدفين شهداي گمنام دانشگاه علامه طباطبايي که در آن درخواست هاي دانشجويان جهت تدفين شهدا در دانشگاه ، احساسات پاک در روز تشيع و حتي نظرات ديگر در مورد تدفين شهدا در دانشگاهها ديده مي شود
---------------------
تهيه کننده : سيد مهدي قريشي
کارگردان : ناصر مطهر نيا
مدير توليد : سيد حامد متبحري
سال توليد : 1390