راه امین

داستان مجموعه
سه دانشجو براي تهيه مستندي از طبيعت عازم کوه مي شوند و در آنجا با مشاهده تابلويي مسير داستانشان تغيير کرده و به رويداد هاي سياسي سال 88 مي رسند و در اين مسير با افراد مختلفي به گفتگو مي پردازند از جمله حسين شريعتمداري ( مدير مسئول روزنامه کيهان) - حسن عباسي - خانواده شهيد حسين غلام کبيري اولين شهيد فتنه و چند تن از مجروحين فتنه 88
---------------------------------
تهيه کننده : سيد مهدي قريشي
کارگردان : ناصر مطهر نيا
مدير توليد : علي کوت زري
سال توليد : 1390
// قسمت اول // // قسمت دوم // // قسمت سوم // // قسمت چهارم // // قسمت پنجم // // قسمت ششم //
 

پشت صحنه