تسخیر افکار

داستان مجموعه
تروريست هاي تکفيري براي فعاليتهاي خود از جذب افکار عمومي از شيوه هاي مختلفي استفاده مي کنند از جمله تبليعات رسانه اي .چگونگي استفاده از رسانه ها و پشتيباني رسانه ها از گروه هاي تکفيري براي به استعمار کشيدن افکار عمومي جهان دستمايه ساخت مستند افکار گرديد
--------------------
تهيه کننده : سيد مهدي قريشي
کارگردان : بيژن همدرسي
مدير توليد : سيد حامد متبحري
سال توليد : 1393
// قسمت اول // // قسمت دوم // // قسمت سوم //
 

پشت صحنه