آقا مدیر

تله فیلم آقامدیر به سفارش گروه فیلم شبکه یک سیما ساخته و در روز عید سعید فطر به نمایش گذاشته شد.
agha-modir
 

پشت صحنه